Duplex acélok tulajdonságai és hegesztésük 1.

A duplex acélok alkalmazását jó korrózióállóságuk és különösen kedvező szilárdsági tulajdonságaik mellett viszonylag könnyű hegeszthetőségük indokolja. Ezt szemlélteti a különböző duplex- , ausztenites, illetve szuperausztenites acélok szilárdsági és korrózióval szembeni ellenálló képességüket mutató 1. ábra [1]. Jelen írásunkban a duplex acélok hegeszthetőségét tárgyaljuk. Bemutatjuk az anyag kémiai összetételének hatását, a korróziós és mechanikai tulajdonságokat, a hegesztés során lezajló metallurgiai folyamatokat, valamint az alkalmazható hegesztési eljárásokat és azok technológiai paramétereinek hatását.

1. ábra: Különböző acélok szilárdsági adatai és korróziós ellenállása.

Duplex acélok csoportosítása korrózióállóságuk alapján

A korróziós mechanizmusok egyik leggyakoribb fajtája a helyi korrózió, mint a lyuk- és réskorrózió. A korrózióálló acélokat gyakran rangsorolják a kémiai összetétel alapján annak függvényében, hogy mekkora korrózióval szembeni ellenállást érnek el. A PRE (pitting resistance equivalent number) lyukkorróziós ellenállás egyenértéke egy empirikus formulával számítható szám, amelyben az egyes ötvözőelemek olyan együtthatóval szerepelnek, amely kifejezi a lyukkorrózióval szembeni kedvező hatásukat. Ilyen elemek a Cr, Mo, valamint a N. Egy ilyen, leginkább elterjedt formula a Herbsleb-féle [2] egyenlet:

PRE  = % Cr  + 3.3 % Mo  + 30 % N

A képletből látható, hogy a nitrogén tartalomnak van a legnagyobb hatása a PRE-re, ami nem is meglepő, hiszen a nitrogén egy nagyon erős ausztenitképző elem.

Többen publikálták már a fentihez hasonló egyenletüket a PRE kiszámítására, amely egyes acéltípusokra pontosabb megközelítést ad. Ezek közül ismertebb számítási képlet:

PRE=%Cr+3.3 (%Mo+0.5x%W)+a %N

(ahol „a”=16: duplex, szuperduplex acéloknál, „a”=30: szuperausztenites acélokra [3])

A képletben a volfrám lyukkorróziós ellenállásra gyakorolt hatása is megjelenik. Ennek a volfrámmal ötvözött ún. szuperduplex acéltípusoknál lehet jelentőssége, mint az 1.4501-es. A legtöbb saválló acélban a nitrogén mennyisége a főbb ötvözőkéhez képest elenyésző, ezért az „a” szorzótényezőnek hatása a lyukkorróziós ellenálló képességre nem számottevő.

A lyukkorrózió mérését hagyományos súlyveszteségen alapuló korróziós mérési eljárással nem vizsgálják. Habár a korrózió jelei egyértelműen látszanak a súlyveszteség nagyon kismértékű. Természetesen létezik szabványos mérési eljárás a lyukkorrózió kiértékelésére, ahol klórid-ionokkal teli agresszív környezetben „oldják” a mintákat, majd tisztítás után kiértékelik annak felületét. Ezeket a vizsgálatokat különböző hőmérsékleten elvégzik és azt a legkisebb hőmérsékletet, ahol korrózió megjelenik (critical pitting temperature) CTP-nek nevezték el [4]. A vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a korróziós ellenállás növekedésével gyakorlatilag lineárisan növekszik az a hőmérséklet, ahol a korróziós károsodás megindul. A duplex-, ill. szuperausztenites anyagok tehát magasabb hőmérsékleten is biztonságosabban üzemeltethetők, mint a hagyományos korrózióálló acélok.

KERESÉS A SZÓTÁRBAN

SIKERTÖRTÉNETEK

Olaj- és gázipari tervező, Norvégia

Bajban voltunk, amikor egy 30 éves vezetékrendszert kellett kicserélnünk egy nagy olajfinomítóban. Szerencsére az EQUIMETALS azonnal megadta nekünk a kellő információt erről a régi kelet-európai szabványról, illetve még a szükséges WPS dokumentumok létrehozásában is a segítségünkre volt. Be tudtuk fejezni a projektet a tervezett időzítéssel.

Autóipari beszállító igazgatója, Mexikó

Egy meghatározott fizikai jellemzőkkel bíró, nagy hőterhelésű alkatrész gyártására kerestünk alternatív acélokat. Találtunk is egyet, amely nem csak olcsóbb volt, de könnyebben beszerezhető is, így készleteznünk sem kellett. EQUIMETALS-nak hála csináltuk egy kis extraprofitot…

EQUIMETALS – A MEGBÍZHATÓ
ADATBÁZIS